PWN Elementary School

The private primary school and kindergarten are a part of the PWN Group.

Our vision is for everyone to be able to learn in the best way possible. Thanks to our unique experience in creating scientific books, we know that the guarantee of success in education is balance between tradition and innovation in the modern world full of possibilities.

What makes us special

Quality of education

We care for the comprehensive development of each child, tailoring individual working methods. We believe that encouraging students to their own scientific research and verification of acquired knowledge will prepare them for living in the modern world.

Bilingualism

Knowledge of foreign languages is nowadays crucial. Being aware of the challenges young people face, we have joined the Cambridge community and we use its 150 years of experience in education to build students' curiosity about the world.

Competence development

Critical thinking, creativity, communication and cooperation - we develop competences that will help children meet the challenges of the 21st century and find themselves in the modern labour market.

Admissions

In our school, every student is treated exceptionally. We want to know everyone’s potential in order to best suit our individual working methods. Parents and children are invited to a meeting during which we will get to know each other better.

News

Dwujęzyczna szkoła podstawowa PWN – Warszawa

Nasza niepubliczna szkoła podstawowa to miejsce, w którym kształcimy uczniów w sposób praktyczny, zwracając szczególną uwagę na rozwój umiejętności lingwistycznych. Plan nauczania realizujemy zgodnie z podstawą programową, która obowiązuje w publicznych placówkach, wykorzystujemy też taki sam system klasyfikacji uczniów. Nasza prywatna szkoła podstawowa skupia się przede wszystkim na stwarzaniu uczniom najlepszych możliwych warunków do rozwoju swojej niezależności i kreatywności oraz osobistych zainteresowań. Dbamy o to, by każdemu dziecku zaoferować przyjazne, bezpieczne i inspirujące środowisko do nauki. Niepubliczna Szkoła Podstawowa PWN znajduje się w mieście Warszawa na terenie dzielnicy Mokotów, w nowocześnie wyposażonym budynku.

Szkoła dwujęzyczna – autorskie nauczanie

W naszej szkole realizujemy autorski program nauczania polegający na wdrażaniu elementów obcojęzycznych do codziennej komunikacji z dziećmi. Taki system pozwala w sposób naturalny przystosować dziecko do posługiwania się językiem obcym w środowisku międzynarodowym i przygotowuje je do dalszego kształcenia w tym kierunku. Jako szkoła dwujęzyczna nie prowadzimy odrębnych zajęć językowych ujętych w programie nauczania. Zależy nam bowiem na tym, aby uczniowie w toku codziennych lekcji czerpali korzyści z komunikowania się w dwóch językach.

Prywatna szkoła podstawowa – Mokotów

Kadra nauczycielska składa się z wykwalifikowanych pedagogów mających doświadczenie w pracy z dziećmi. Jako dwujęzyczna szkoła podstawowa dbamy nie tylko o to, aby realizować podstawę programową, ale też, by kształcić dziecko w kierunku lingwistycznym. Zależy nam również na tym, aby każdy uczeń mógł pogłębiać swoje zainteresowania i rozwijać pasje w atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni. Prywatna szkoła podstawowa PWN to miejsce, w którym stawiamy na praktyczne aspekty nauczania. Dlatego chętnie wdrażamy projekty, których realizacja wymaga samodzielności, wyrażenia swojego zdania i zbudowania poczucia własnej wartości.

Nasza niepubliczna szkoła podstawowa jest przyjazna uczniom i rodzicom. Nie tolerujemy tu zjawisk i zachowań odbiegających od ogólnie przyjętych norm społecznych oraz kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo podopiecznych.

Contact

Working hours: 8:00-16:00
E-mail: sekretariat.rostafinskich@pwn.pl
Telefon: 508 278 278

PWN Bilingual Elementary School
Ul. Rostafińskich 1
02-593 Warsaw