News

 powrót

Program Cambridge Primary

Z radością informujemy, że nasza szkoła jest częścią wspólnoty Cambridge, która obejmuje blisko milion uczniów w 160 krajach.

Program Cambridge jest wynikiem ponad 150-letniej praktyki edukacyjnej Uniwersytetu Cambridge. Korzysta także z wiedzy i doświadczenia międzynarodowych pracodawców, do których trafiają jego absolwenci. Cel programu to rozwijanie u uczniów pewności siebie, odpowiedzialności, zaangażowania, innowacyjności oraz zdolności do refleksyjnego myślenia.

Program Cambridge, który już wdrożyliśmy w naszej szkole, zawiera wysokiej jakości wsparcie merytoryczne dla nauczycieli oraz wprowadza zintegrowany system ocen. Wyznacza uczniom przejrzysty i długofalowy (od 5 do 19 lat) model edukacji, który rozbudza ich naturalną ciekawość i pasje poznawcze.

Aż 98% nauczycieli akademickich zadeklarowało, że Program Cambridge stanowi doskonałe przygotowanie do edukacji uniwersyteckiej i wydatnie pomaga studentom podczas studiów wyższych. Wykładowcy podkreślają, że uczniów Programu Cambridge cechuje umiejętność logicznego i krytycznego myślenia, uporządkowanego i rozumnego argumentowania, zdolność konstruowania popartych argumentacją wyjaśnień, czy prezentowania logicznych przyczyn zjawisk.

 powrót