Schedule

Schedule of admission
do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN
na rok szkolny 2020/2021
od 2 listopada 2020przesyłanie wypełnionych Ankiet Zgłoszeniowych do sekretariatu szkoły
29 listopada 2020
17.30
zebranie informacyjne z Dyrektorem Szkoły za pośrednictwem platformy Teams
Od 4 grudnia 2020 rozmowy rekrutacyjne z rodzicami kandydujących dzieci za pośrednictwem platformy Teams (po złożeniu Ankiety Zgłoszeniowej i po uprzednim ustaleniu terminu)
Od 11 grudnia 2020 dni próbne (od poniedziałku do piątku) dla dzieci (po rozmowie z rodzicami, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej i po uprzednim ustaleniu terminu)
17 stycznia 2021
17.30
drugi termin zebrania informacyjnego z Dyrektorem Szkoły
od 2 stycznia 2021 pierwsze decyzje o przyjęciu dziecka do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN