Let’s BEE friends!

About 75% of the world’s crop growth depends on pollinators like bees. 
Just think how their hard work positively affects our own environments every day! 

Albert Einstein twierdził, że bez pszczół ludzkość przetrwa jedynie 4 lata?! Pszczoły i inne owady zapylające szanujemy. Uczymy się o nich na lekcjach języka polskiego i angielskiego, a także na zajęciach z kodowania, przyrody, a nawet matematyki!