NajPeWNiejsza szkoła

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN otwiera dziecku „drzwi do dobrej przyszłości”, rodzicom zaś zapewnia komfort współpracy ze specjalistami i ekspertami PWN. Gwarantujemy bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do każdego ucznia.

Rozwijamy kompetencje uznane za kluczowe przez Komisję Europejską, a poprzez autorski program dwujęzyczności wspomagamy wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Zasady, jakimi kierujemy się w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN:

  1. Uważnie obserwujemy uczniów i dostosowujemy nauczanie do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  2. Uczymy w szkole i poza szkołą – miejscem nauki jest całym świat.
  3. Otwieramy uczniów na świat – poszerzamy ich horyzonty, zachęcamy do poznawania innych kultur, uczymy tolerancji i przygotowujemy do dobrego funkcjonowania w otoczeniu społeczno-kulturowym.
  4. Rozwijamy umiejętność komunikacji w języku ojczystym i języku obcym, czytania i pisania oraz podstawowe kompetencje matematyczne i naukowo-przyrodnicze.
  5. Kształtujemy postawy społeczne i obywatelskie, a także przedsiębiorczość oraz gotowość do podejmowania wyzwań.
  6. Uczymy mądrego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
  7. Wspieramy autonomię ucznia – rozwijamy umiejętność stosowania strategii uczenia się, kluczowych w procesie dalszej edukacji i perspektywie uczenia się przez całe życie.
  8. Rozbudzamy świadomość kulturalną, kreatywność i inwencję twórczą – uczymy przez sztukę.
  9. Rozpoznajemy talenty i je rozwijamy.
  10. Wspieramy harmonijny rozwój uczniów – fizyczny, emocjonalny, społeczny oraz intelektualny.