Organ prowadzący

PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o.
ul. G.Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP 522-30-65-016
REGON 364680910