Informacje ogólne

Oddział Przedszkolny dla 5 i 6-latków w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN

Łagodne dla dziecka i rodziców przejście od edukacji przedszkolnej do edukacji szkolnej

1. 6-cio czy 7-latek w szkole?

Reforma edukacji, powrót do modelu 8 (szkoła podstawowa) + 4 (szkoła średnia) i do obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich, dana rodzicom możliwość posłania do szkoły dziecka 6-letniego – to wszystko wywołało niemałe zamieszanie, którego cenę ponoszą niestety dzieci. Wybór wieku rozpoczęcia szkolnej edukacji przez dziecko spędza sen z oczu rodziców na długo przed pierwszym dzwonkiem. Nie chcąc popełnić błędu wahają się, boją się skrzywdzić własne dziecko i niestety przelewają na nie mimowolnie cały swój lęk i niepewność. „Szkoła musi być czymś strasznym, skoro mama i tata tak się jej obawiają…” – myśli przyszły uczeń.
Proponujemy oddział przedszkolny dla 5-cio i 6-latków. Decyzja o tym, czy posłać do szkoły 6-latka, czy poczekać jeszcze rok, będzie podjęta dopiero w marcu, kwietniu, po ośmiu miesiącach pracy z dzieckiem i jego obserwacji przez wychowawców i psychologa szkolnego. Przeprowadzamy dwukrotnie diagnozę gotowości szkolnej, wspólnie z rodzicami obserwujemy rozwój dziecka. Rodzice i dziecko otrzymują stałe wsparcie psychologa szkolnego. Dziecko, które pozostanie kolejny rok w oddziale przedszkolnym, będzie realizowało już inny program, dla 6-latków, a także będzie kontynuowało rozszerzony program języka angielskiego przygotowujący do dwujęzyczności.

2. Już nie przedszkole, jeszcze nie szkoła

Brakuje miejsc dla 6-latków w przedszkolach. Ich oferta dla dzieci 6-letnich nie różni się często zbytnio od oferty dla grup 4- czy 5-latków. Z kolei wiele szkół nie jest dobrze przygotowanych na przyjęcie 6-letnich dzieci, a plan dnia i tryb funkcjonowania 6-letniego dziecka w szkole nie uwzględnia potrzeb tak małego dziecka. W naszym oddziale przedszkolnym zmieniają się formy pracy z dzieckiem i punkty ramowego planu dnia, nie ma już przysłowiowego leżakowania, ale nadal jest dużo zabawy, ruchu i spacerów. Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową dla dzieci 5 – i 6 –letnich prowadzone są osobno. Dzieci chodzą razem na spacery, wycieczki, mają wspólne zajęcia plastyczne, rytmiczne i sportowe. Zarówno z 5- jak i z 6-latkami pracujemy metoda projektów, współpracujemy w tym zakresie z klasami I-III. Dzieci wykonują codziennie wiele ćwiczeń rozwijających małą i dużą motorykę, ćwiczących tak potrzebną dziecku koncentrację uwagi. Stosujemy metodę p. Marty Bogdanowicz, która poprzez ciekawe ćwiczenia grafomotoryczne pomaga dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania, a także służy do korygowania nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Ćwiczenia te wpływają na rozwój motoryki ręki i na koordynację wzrokowo-ruchową, wyrabiają płynny ruch ręki i prawidłowy kierunek pisania liter. Proponujemy dzieciom dużo zajęć, ale dajemy im również czas na swobodną zabawę sprzyjającą rozwojowi samodzielności, kreatywności i inicjatywy. Przygotowujemy dziecko na rozpoczęcie szkolnej edukacji tak, by czekało z niecierpliwością i radością na ten moment.

3. Pomoc rodzicom

Rodzicom dajemy szeroką, specjalistyczną pomoc w obserwowaniu rozwoju dziecka, w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z edukacją i rozwojem dziecka.

Zapraszamy do Oddziału Przedszkolnego w DSP PWN