Plan zajęć edukacyjnych

Lp. Zajęcia edukacyjne godzin tygodniowo
1. Edukacja przedszkolna 16
2. Matematyka na wesoło 1
3. Lego Education 1
4. Język angielski 5
5. Zajęcia z nativem 2
6. Rytmika 1
7. Wychowanie fizyczne 2
8. Zajęcia plastyczne 2
  Razem tygodniowo 30