Program

Wprowadzenie do dwujęzyczności

Łagodnie wprowadzamy dziecko w dwujęzyczność. Zapewniamy mu codzienny, kilkugodzinny kontakt z językiem angielskim. Anglojęzyczna wychowawczyni komunikuje z dziećmi wyłącznie w tym języku. Dodatkowo proponujemy codzienne zajęcia z anglistką oraz zajęcia z nativem. Dziecko słyszy więc język angielski od kilku osób. Zajęcia prowadzone są metodą projektu, zabawy dydaktycznej, w czasie której celem nie jest nauka języka angielskiego, tylko realizacja wyznaczonych celów edukacyjnych i ludyczne po angielsku. Na tym etapie, w naturalny sposób można jeszcze sprawić, że język angielski nie będzie traktowany jak przedmiot szkolny, ale jako narzędzie komunikacji. Dziecko zaczyna coraz więcej rozumieć, nie boi się popełnić błędu, jest zadowolone, kiedy komunikat przechodzi w obie strony. Nie straszymy dziecka klasówkami, ocenami, nie demotywujemy niepowodzeniami. Po prostu … komunikujemy.

Rozwijanie kompetencji matematycznych

Stawiamy na matematykę! Rozwój logicznego myślenia i kompetencji matematycznych w wieku 5-6 lat pomoże w dużym stopniu uniknąć problemów z matematyką w dalszych etapach edukacyjnych. Korzystamy z programu „Dziecięcej matematyki” prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2018/19 wprowadzamy również innowacyjną metodę Lego Education „More to math”, która wykorzystuje klocki LEGO wraz ze specjalnym oprogramowaniem do rozwijania kompetencji matematycznych dzieci. Proponujemy również grę w szachy od piątego roku życia. W klasach I – III naszej Szkoły, szachy są w programie obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

TRAMPOLINA

To program, który:
wspiera dziecko w zakresie wszystkich obszarów rozwojowych:
fizycznym,
emocjonalnym,
społecznym,
poznawczym
zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka
pobudza twórczość i kreatywność, motywuje do samodzielności i działania
jest zgodny z nową podstawą programową