Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji
 • W roku szkolnym 2019/2020 do oddziału przedszkolnego przyjmujemy dzieci z roczników  2013 i 2014;
 • Wszelkich informacji na temat funkcjonowania oddziału przedszkolnego, programów nauczania i wychowania udziela Dyrektor Szkoły na zebraniach informacyjnych, a także w trakcie indywidualnych spotkań z rodzicami;
 • Rodzice zainteresowani rekrutacją do Oddziału Przedszkolnego w DSP PWN składają w sekretariacie wypełnione Ankiety Zgłoszeniowe;
 • W pierwszej kolejności, do Oddziału przedszkolnego przyjmowani są absolwenci Punktu przedszkolnego PWN oraz rodzeństwo uczniów Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej lub wychowanków Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PWN.
 • Warunkiem przyjęcia dziecka do Oddziału przedszkolnego jest:
  -akceptowanie przez rodziców Regulaminu, Szkolnego Programu Wychowawczego oraz Umowy kształceniowej, jaką Szkoła zawiera z rodzicami uczniów;
  -rozmowa z Rodzicami kandydata,
  -dni próbne (3-5), które dziecko spędza w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PWN.  Dodatkowo rodzic uiszcza opłatę za wyżywienie dziecka w trakcie tygodnia próbnego.
  Wyniki rozmów rekrutacyjnych i tygodnia próbnego są subiektywną oceną Dyrektora, Wychowawców i Pedagogów szkolnych. Szkoła nie wystawia żadnych opinii o dziecku, ani pisemnych uzasadnień podjętej decyzji o przyjęciu, bądź odrzuceniu jego kandydatury.