Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna: 150 zł
  • Wpisowe: 2 000 zł
  • Czesne: 2 000 zł/ miesiąc (płatne przez 12 miesięcy)

 

Zniżki dla rodzeństwa:
10 % zniżki od wysokości podstawowej czesnego za drugie dziecko w szkole,
20 % zniżki – za trzecie i kolejne dziecko w szkole


Dane do płatności:

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN
ul. Józefa i Jana Rostafińskich 1
02-593 Warszawa
numer rachunku bankowego: 69 1600 1127 1845 2748 6000 0001