Plan dnia w Szkole Podstawowej PWN

Godziny otwarcia

Szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00. Obowiązkowe zajęcia dydaktyczne trwają: dla klas młodszych (I – IV) od 8.15 do 15.15, a dla klas starszych (V-VII) od 8.15 do 16.00.

Jak spędzamy czas

Lekcja/przerwa Godzina Klasy młodsze (I-V) Klasy starsze (V-VII)
0 7.30 – 8.15 Opieka nad przychodzącymi do szkoły uczniami
Lekcja 8.15 – 9.00 1 1
Przerwa 10’ 9.00 – 9.10
Lekcja 9.10 – 9.55 2 2
Przerwa 15’ 9.55 – 10.10
Lekcja 10.10 – 10.55 3 3
Przerwa 10’ 10.55 – 11.05
Lekcja 11.05 – 11.50 4 4
Przerwa 5’ 11.50 – 11.55
Lekcja 11.55 – 12.40 5 5
Przerwa 10’ 12.40 – 12.50
Lekcja 12.50 – 13.35 Obiad (60’) 6
Przerwa 5’ 13.35 – 13.40
Lekcja 13.40 – 14.25 6 Obiad (50’)
Przerwa 5’ 14.25 – 14.30
Lekcja 14.30 – 15.15  Zajęcia sportowe, językowe i wyrównawcze 7
Lekcja 15.15 – 16.00 Zajęcia dodatkowe, „odrabianki”, popołudnia ze sportem, popołudnia z angielskim  8
Lekcja 16.00 – 17.30 Konsultacje przedmiotowe, zajęcia dodatkowe