Plan lekcji

Poniedziałek
GodzinaKlasa 0aKlasa 0bKlasa 1Klasa 2
7.30 – 8.30Świetlica poranna
8.30 – 9.15WPWPCAMBRIDGECAMBRIDGE (p. IZA)
9.25 – 10.10WPWPCAMBRIDGEEW
10.25 – 11.10CAMBRIDGECAMBRIDGEEWEW
11.20 – 12.05CAMBRIDGECAMBRIDGEEWEW
12.05 – 12.55przerwa obiadowa
12.55 – 13.40WPWPEWwf
13.50 – 14.35WPWPEWEW
14.45 – 15.30ART wfetyka
15.40 – 16.25ART   
15.30 – 18.00świetlica
Wtorek
GodzinaKlasa 0aKlasa 0bKlasa 1Klasa 2
7.30 – 8.30Świetlica poranna
8.30 – 9.15WPWPEWEW
9.25 – 10.10WPWPEWEW
10.25 – 11.10WPWPBasenEW
11.20 – 12.05WPCAMBRIDGEBasenBasen
12.05 – 12.55przerwa obiadowaBasen
12.55 – 13.40CAMBRIDGEWPetykaobiad
13.50 – 14.35WPwfCAMBRIDGECAMBRIDGE
14.45 – 15.30wfARTCAMBRIDGECAMBRIDGE
15.40 – 16.25 ART

 

 
15.30 – 18.00świetlica
Środa
GodzinaKlasa 0aKlasa 0bKlasa 1Klasa 2
7.30 – 8.30Świetlica poranna
8.30 – 9.15CAMBRIDGEWPEWCAMBRIDGE (n)
9.25 – 10.10CAMBRIDGEWPEWCAMBRIDGE (n)
10.25 – 11.10WPCAMBRIDGE(n)EWEW
11.20 – 12.05WPCAMBRIDGECAMBRIDGEEW
12.05 – 12.55przerwa obiadowa
12.55 – 13.40WPWPCAMBRIDGEszachy
13.50 – 14.35WPWPszachywf
14.45 – 15.30 WPwfART
15.40 – 16.25   ART
15.30 – 18.00świetlica
Czwartek
GodzinaKlasa 0aKlasa 0bKlasa 1Klasa 2
7.30 – 8.30Świetlica poranna
8.30 – 9.15WPCAMBRIDGEmuzykaEW
9.25 – 10.10WPWPCAMBRIDGEmuzyka
10.25 – 11.10WPWPEWEW
11.20 – 12.05CAMBRIDGEWPEWEW
12.05 – 12.55muzykaprzerwa obiadowa
12.55 – 13.40obiadmuzykainformatykawf
13.50 – 14.35WPWPEWinformatyka
14.45 – 15.30wfWPARTEW
15.40 – 16.25  ART 
15.30 – 18.00świetlica
Piątek
GodzinaKlasa 0aKlasa 0bKlasa 1Klasa 2
7.30 – 8.30Świetlica poranna
8.30 – 9.15WPWPEWCAMBRIDGE(n)
9.25 – 10.10WPWPEWEW
10.25 – 11.10CAMBRIDGEWPEWEW
11.20 – 12.05WPCAMBRIDGE(n)CAMBRIDGECAMBRIDGE
12.05 – 12.55przerwa obiadowa
12.55 – 13.40WPwfCAMBRIDGECAMBRIDGE
13.50 – 14.35WPWPwfCAMBRIDGE
14.45 – 15.30    
15.40 -16.25    
15.30 – 18.00świetlica

IZA – poniedziałek 8.30 – 11.10, środa 14.00-17.00