Plan nauczania na rok 2017/18

 

Pierwszy etap edukacyjny – KLASY I-III

Lp. Zajęcia edukacyjne Kl. I Kl. II Kl. III Razem przez
3 lata
1. Edukacja wczesnoszkolna 17 17 17 51
w tym:
Edukacja polonistyczna, 5 5 5
Edukacja matematyczna 5 5 5
Edukacja społeczna 1 1 1
Edukacja przyrodnicza 3 3 3
Edukacja techniczna 1 1 1
Zajęcia ruchowe 2 2 2
2. CLIL (Content and Language Integrated Learning) 3 3 3 9
3. Edukacja muzyczna 1 1 1 3
4. Edukacja plastyczna 1 1 1 3
5. Zajęcia komputerowe 1 1 1 3
6. Język angielski 4 4 4 12
7. Wychowanie fizyczne 2 2 2 6
8. Etyka/ Religia 1/2 1/2 1/2 3/6
Razem tygodniowo 30/31 30/31 30/31 90/93

Drugi etap edukacyjny – KLASY IV-VII

Lp. Zajęcia edukacyjne Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII
1. Język polski 5 5 5 5
2. Język angielski 4 4 4 4
3. Speaking 3 3 3 4
4. Drugi język obcy 2 3 3 3
5. Muzyka 1 1 1 1
6. Plastyka 1 1 1 1
7. Historia 1 2 2 2
8. Przyroda 2 3 3
9. Geografia 2
10. Biologia 2
11. Chemia 2
12. Fizyka 2
13. Matematyka 4 5 5 5
14. Zajęcia komputerowe 1 1 1 1
15. Zajęcia techniczne 1 1
16. WF 4 4 4 4
17. Godzina wychowawcza 1 1 1 1
18. Etyka – Filozofia/ Religia 1/2 1/2 1/2 1/2
Razem tygodniowo 30/31 35/36 35/36 40/41