Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyżury Psychologa szkolnego:

Środy 15.15-18.00
Czwartki 7.30-8.15
Wtorki 15.00-16.00