Cambridge Primary

Szkoła Podstawowa PWN realizuje treści programu Cambridge Primary.

Dzięki programowi dwujęzyczności realizowanemu w przedszkolu dzieci w wieku 6 lat rozpoczynają naukę języka angielskiego (Global English) oraz wybranych elementów edukacji przyrodniczej (Science) i matematycznej (Maths) na poziomie 1 (Stage 1). Przedmioty te są prowadzone w całości w języku angielskim.

W kolejnych latach realizacja programu Cambridge jest kontynuowana. Stanowi on uzupełnienie polskiej podstawy programowej oraz uwzględnienia indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.

Cambridge Primary oferuje szeroką gamę przedmiotów oraz elastyczność w ich wykorzystaniu, co umożliwia dostosowanie programu do wymogów polskiej podstawy programowej. Założenia programu, nowoczesne metody nauczania oraz możliwość współpracy ze szkołami Cambridge na całym świecie umożliwiają uczniom zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie i w międzynarodowym środowisku.

Misją naszej szkoły jest edukacja rozbudzająca w dziecku niesłabnącą ciekawość świata oraz zamiłowanie do nauki przez całe życie. Program Cambridge Primary towarzyszy nam w tej drodze, wspierając uczniów w budowaniu pewności siebie, odpowiedzialności, zaangażowania oraz zdolności do krytycznego myślenia.