Dwujezyczność

PWN jest liderem w segmencie podręczników do nauki języków obcych. Bazując na ogromnym doświadczeniu, stworzyliśmy autorski program dwujęzyczności, który opiera się na metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Uczniowie przebywają i uczą się w dwujęzycznym środowisku. Doświadczona kadra, realizująca autorski program zajęć językowych, tworzy dogodne warunki do swobodnego wypowiadania się w języku angielskim.

Korzyści z dwujęzyczności:

 1. Rozwój zdolności matematycznych, abstrakcyjnego myślenia i koncentracji (zgodnie z ostatnimi badaniami prof. Ellen Bialystok).
 2. Budowanie pewności siebie i wzmocnienie samooceny.
 3. Rozwój zdolności komunikacyjnych.
 4. Swobodne porozumiewanie się w środowisku wielokulturowym.
 5. Otwartość na świat, szerokie horyzonty, inspiracja do podróżowania.
 6. Możliwość zdania międzynarodowej matury i wybrania w przyszłości wyższej uczelni.
 7. Dostęp do szerokich źródeł wiedzy i najnowszych badań światowych naukowców.

Najważniejsze cechy autorskiego programu dwujęzycznego PWN:

 1. Zanurzenie językowe – każdą grupą opiekuje się dwóch wychowawców. Jeden z nich komunikuje się z dziećmi tylko po polsku, drugi – tylko po angielsku (również poza zajęciami – na wycieczkach czy podczas zabawy w ogrodzie).
 2. CLIL (Content and Language Integrated Learning) – zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe. CLIL zakłada, że wybrane treści programowe wychowania przedszkolnego realizowane są również na zajęciach w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie traktują język obcy jako naturalne narzędzie komunikacji. To wiodąca metoda nauki języków obcych w UE, polecana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych.
 3. Total Physical Response (TPR) – reagowanie całym ciałem. Zgodnie z założeniami TPR najlepsze efekty w nauce języka obcego osiąga się poprzez ćwiczenia, które angażują całe ciało. W ten sposób pobudza się pracę lewej półkuli mózgu, odpowiadającej za język, oraz prawej półkuli prawej, która jest odpowiedzialna za wykonywany przez człowieka ruch fizyczny.
 4. Task-Based Language Teaching – nauczanie oparte na zadaniach. Tworzenie sytuacji, podczas których uczeń odczuwa potrzebę użycia języka i jednocześnie nauczenia się czegoś nowego. Poprawność komunikatu jest tutaj kwestią drugorzędną. Najważniejszy jest przekaz i jego skuteczność.
 5. Metoda projektów – jedna z najskuteczniejszych metod nauczania. Polega na samodzielnej lub grupowej pracy uczniów nad zadanym projektem. Stosowanie metody projektu wpływa bardzo pozytywnie na kształtowanie samodzielności, umiejętności wyznaczania celów, planowania i organizowania pracy, współdziałania w grupie.