Dwujęzyczność

PWN jest liderem w segmencie podręczników do nauki języków obcych. Bazując na ogromnym doświadczeniu, stworzyliśmy autorski program dwujęzyczności, który opiera się na metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL – Content and Language Integrated Learning), rekomendowanej przez Komisję Europejską.

Uczniowie przebywają i uczą się w dwujęzycznym środowisku. Doświadczona kadra realizująca autorski program zajęć językowych tworzy dogodne warunki do swobodnego wypowiadania się w języku angielskim.

Korzyści z dwujęzyczności:

  1. Swobodne porozumiewanie się w środowisku wielokulturowym.
  2. Otwartość na świat, szerokie horyzonty, inspiracja do podróżowania.
  3. Możliwość zdania międzynarodowej matury i wybrania w przyszłości wyższej uczelni.
  4. Dostęp do szerokich źródeł wiedzy i najnowszych badań światowych naukowców.
  5. Rozwój zdolności komunikacyjnych.
  6. Budowanie pewności siebie i wzmocnienie samooceny.
  7. Rozwój zdolności matematycznych, abstrakcyjnego myślenia i koncentracji (zgodnie z ostatnimi badaniami prof. Ellen Bialystok).