Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Bożena Janiszewska – psycholog o długim doświadczeniu w pracy z dziećmi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: psychologia rozwojowa, wychowawcza, sądowa). Pracownik naukowy na wyższych uczelniach, pracownik Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych, współpracownik różnych ośrodków szkoleń dla nauczycieli, współpracownik WSiP,  CENSA. Współtwórca i psycholog w  Przychodni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży  na Targówku przy ul. Balkonowej. Autorka artykułów dla nauczycieli i rodziców,książek  dla dzieci (Trzy Kotki, Echo, Cyferkowo i inne) i wielu książek o dzieciach i pomocy dla dzieci  przeznaczonych dla nauczycieli i terapeutów (Uwaga, Dojrzałość Szkolna; Jak pomóc dziecku w przedszkolu; Mam 6 lat i idę do szkoły; Jak kochać dziecko (w przedszkolu i w domu) i wiele innych. Prowadzę badania psychologiczne dzieci; diagnozuję dojrzałość szkolną, nadpobudliwość psychoruchową, trudności szkolne; dysgrafię, dysleksję i inne, oraz trudności wychowawcze. Prowadzę konsultacje z rodzicami; rozmowy  – wszystko dla zrozumienia dziecka. Jestem zwolennikiem stawiania dziecku granic – czuje się wówczas bezpiecznie, jestem przeciwnikiem karania dziecka (karą dla dzieci jest nasza dezaprobata emocjonalna). Jestem ponadto babcią trójki wnuków – od nich też wymagam i kochamy się.