Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Małgorzata Sobkowicz 

Ukończyłam studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W moim doświadczeniu zawodowym znajduje się praca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w przedszkolach (jako psycholog), na uczelniach wyższych (gdzie prowadziłam zajęcia dla studentów medycyny oraz pedagogiki). Ponadto przez 11 lat byłam członkiem Towarzystwa Dyslektycznego. Dowiedziałam się tam wiele o diagnozie i pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami szkolnymi takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. W ciągu wielu lat pracy zawodowej i odbytych szkoleń specjalistycznych zdobyłam wiedzę o pracy z dzieckiem z zaburzoną integracją sensoryczną, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi.
Uważam, że bardzo istotny w pracy psychologa jest stały kontakt z rodzicami podopiecznych. Wsparcie dawane rodzinie w trudnym czasie dorastania i dojrzewania jest moim zdaniem jednym z ważniejszych zadań psychologa.
Poza pracą zawodową zajmuję się wnuczką Helcią, a w wolnym czasie lubię pracę na działce i kontakt z przyrodą oraz czytanie literatury faktu.

Dyżury:

wtorek: 13:00-18:00

środa: 8:30-13:30