Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Aleksandra Dunn 

Nazywam się Aleksandra Dunn i jestem psychologiem oraz terapeutą z zamiłowania i pasji, o polsko-brytyjskim pochodzeniu. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją: psychologia kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz szkolenia z zakresu wspomagania rozwoju i terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży realizowane przez placówki posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych angaży w placówkach medycznych, oświatowych i resocjalizacyjnych na terenie Warszawy m.in..: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Centrum Zdrowia Dziecka, Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów.
Specjalizuję się w poradnictwie psychologicznym osób dorosłych oraz terapii indywidualnej i grupowej (TUS) dzieci i młodzieży, zmagających się z zaburzeniami neurorozwojowymi (Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD) i trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym.  W pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki poznawczo-behawioralne, o udowodnionej naukowo skuteczności.  Wspieram również rodziny przeżywające kryzysy różnego pochodzenia (m.in. rozwód, zmiana miejsca zamieszkania, strata najbliższych).

W pracy psychologicznej na terenie szkoły najbardziej cenię sobie możliwość towarzyszenia naszym podopiecznym w rozwoju i osiąganiu kolejnych sukcesów – zarówno tych małych jak i dużych.  Jednocześnie bardzo zależy mi na oferowaniu wsparcia rodzicom, w radzeniu sobie z różnymi trudnościami pojawiającymi się w niełatwym okresie życia ich pociech, jakim jest dorastanie. Wierzę, że efektywna pomoc zależy od trafnego zrozumienia istoty problemu i wrażliwości zarówno na potrzeby dziecka jak i jego najbliższych.