Projekty

Metoda projektów

Wszystko, czego dzieci się uczą i co poznają, powinno być związane z bezpośrednim doświadczeniem. Metodą, która zapewnia realizację tego podejścia pedagogicznego, jest metoda projektów.

W metodzie projektów najważniejsza jest „burza mózgów”. Małe dziecko zasypuje często opiekunów gradem pytań. Gdy staje się uczniem, przyzwyczaja się niestety szybko do tego, by uczyć się wyłącznie tego, co zada nauczyciel, od strony do strony, od ćwiczenia do ćwiczenia. Bardzo szybko dochodzi też do wniosku, że celem jego nauki i chodzenia do szkoły jest wyłącznie zaliczenie sprawdzianów i otrzymanie ocen.

Dwujęzycznej Szkole Podstawowej PWN chcemy podtrzymać i rozwinąć u dziecka jego naturalną motywację i ciekawość świata. Zachęcamy dziecko do stawiania pytań i uczymy, jak szukać na nie odpowiedzi. Dajemy dziecku możliwość doświadczania, eksperymentowania, współpracowania w grupie i rozwiązywania konkretnych problemów.

  • Uczestniczenie w projektach uczy pracy zespołowej, pomysłowości i podejmowania różnych inicjatyw, a także odpowiedzialności za pracę, wytrwałości i cierpliwości. Rozbudza ciekawość świata i dostarcza wiele radości ze wspólnej zabawy i pracy.
  • Tematy i scenariusze projektów bazują na faktycznych zainteresowaniach dzieci i na na naturalnej dla dzieci w tym wieku ciekawości i fascynacji otaczającym światem.