Plan nauczania

Pierwszy etap edukacyjny: KLASY I – III
Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IKl. IIKl. IIIRazem przez 3 lata
1.Edukacja wczesnoszkolna
W tym edukacja:
polonistyczna,
matematyczna
społeczna
przyrodnicza
techniczna
zajęcia ruchowe
17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

51
2.Język angielski44412
3.CLIL (Content and Language Integrated Learning)3339
4.Edukacja muzyczna1113
5.Edukacja plastyczna1113
6.Zajęcia komputerowe1113
7.Wychowanie fizyczne2(+ 2 w EW)2(+2 w EW)2 (+ 2 w EW)6
8.Warsztaty psychologiczno-etyczne1113
Razem tygodniowo30303090
Drugi etap edukacyjny: KLASY IV – VII
Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IVKl. VKl. VIKl. VIIKl. VIIIRazem przez 5 lat
1.Język polski5555525
2.Język angielski5555525
3.Speaking3333312
4.Drugi język2333314
5.Muzyka11114
6.Plastyka11114
7.Zajęcia artystyczne11
8.Historia122229
9.WOS22
10.Przyroda2338
11.Geografia213
12.Biologia123
13.Chemia224
14.Fizyka224
15.Matematyka4555524
16.Zajęcia komputerowe111115
17.Zajęcia techniczne112
18.WF4444420
19.Edukacja dla bezpiecz.11
20.GW111115
21.Etyka – Filozofia111115
Razem tygodniowo3035353941