Plan nauczania

Pierwszy etap edukacyjny: KLASY I – III
Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IKl. IIKl. IIIŁącznie przez 3 lata
1.Edukacja wczesnoszkolna
W tym edukacja:
polonistyczna,
matematyczna,
społeczna,
przyrodnicza,
techniczna,
zajęcia ruchowe.
17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

51
2.Język angielski44412
3.CLIL (Content and Language Integrated Learning)3339
4.Edukacja muzyczna1113
5.Edukacja plastyczna1113
6.Zajęcia komputerowe1113
7.Wychowanie fizyczne2 (+2 w EW)2(+2 w EW)2 (+2 w EW)6
8.Warsztaty psychologiczno-etyczne1113
Łącznie tygodniowo30303090
Drugi etap edukacyjny: KLASY IV – VII
Lp.Zajęcia edukacyjneKl. IVKl. VKl. VIKl. VIIKl. VIIIŁącznie przez 5 lat
1.Język polski5555525
2.Język angielski5555525
3.Speaking3333312
4.Drugi język obcy2333314
5.Muzyka11114
6.Plastyka11114
7.Zajęcia artystyczne11
8.Historia122229
9.WOS22
10.Przyroda2338
11.Geografia213
12.Biologia123
13.Chemia224
14.Fizyka224
15.Matematyka4555524
16.Zajęcia komputerowe111115
17.Zajęcia techniczne112
18.WF4444420
19.Edukacja dla bezpiecz.11
20.GW111115
21.Etyka – Filozofia111115
Łącznie tygodniowo3035353941