Plan nauczania

Pierwszy etap edukacyjny: KLASY I – III
Lp. Zajęcia edukacyjne Kl. I Kl. II Kl. III Razem przez 3 lata
1. Edukacja wczesnoszkolna
W tym edukacja:
polonistyczna,
matematyczna
społeczna
przyrodnicza
techniczna
zajęcia ruchowe
17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

17

5
5
1
3
1
2

51
2. Język angielski 4 4 4 12
3. CLIL (Content and Language Integrated Learning) 3 3 3 9
4. Edukacja muzyczna 1 1 1 3
5. Edukacja plastyczna 1 1 1 3
6. Zajęcia komputerowe 1 1 1 3
7. Wychowanie fizyczne 2(+ 2 w EW) 2(+2 w EW) 2 (+ 2 w EW) 6
8. Warsztaty psychologiczno-etyczne 1 1 1 3
Razem tygodniowo 30 30 30 90
Drugi etap edukacyjny: KLASY IV – VII
Lp. Zajęcia edukacyjne Kl. IV Kl. V Kl. VI Kl. VII Kl. VIII Razem przez 5 lat
1. Język polski 5 5 5 5 5 25
2. Język angielski 5 5 5 5 5 25
3. Speaking 3 3 3 3 3 12
4. Drugi język 2 3 3 3 3 14
5. Muzyka 1 1 1 1 4
6. Plastyka 1 1 1 1 4
7. Zajęcia artystyczne 1 1
8. Historia 1 2 2 2 2 9
9. WOS 2 2
10. Przyroda 2 3 3 8
11. Geografia 2 1 3
12. Biologia 1 2 3
13. Chemia 2 2 4
14. Fizyka 2 2 4
15. Matematyka 4 5 5 5 5 24
16. Zajęcia komputerowe 1 1 1 1 1 5
17. Zajęcia techniczne 1 1 2
18. WF 4 4 4 4 4 20
19. Edukacja dla bezpiecz. 1 1
20. GW 1 1 1 1 1 5
21. Etyka – Filozofia 1 1 1 1 1 5
Razem tygodniowo 30 35 35 39 41