Założenia programowe

Założenia programowe

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że prowadzi zajęcia określone w ramowym planie nauczania dla szkoły publicznej realizując obowiązujące podstawy programowe, stosując się do zasad klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujących w szkołach publicznych, a także zatrudniając nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Co więc sprawia, że rodzic wybiera dla swojego dziecka płatną szkołę niepubliczną?

Szkoły prześcigają się dziś w bogactwie swych ofert edukacyjnych, oryginalności zajęć dodatkowych, liczbie godzin języków obcych w planie lekcji.  Zachęcają pięknymi hasłami, obiecują wysoki poziom i gwarantują wspaniałe wyniki…  Nie chcemy poddawać się temu wyścigowi szczurów.

Proponujemy Państwu Dwujęzyczną Szkołę Podstawową PWN, ponieważ:

 • tworzymy przyjazne dziecku środowisko wychowawcze i edukacyjne. Jesteśmy szkołą, do której dzieci lubią chodzić, w której czują się bezpieczne, lubiane, szanowane i traktowane poważnie;
 • wychowujemy ludzi myślących, świadomych swojej wartości, kreatywnych i samodzielnych, którzy nie boją się podejmować różnych inicjatyw i realizować swoich marzeń. Nie chcemy wypuszczać w świat zestresowanych, odtwórczych młodych ludzi, którzy recytują wyuczone formułki ze stron podręczników szkolnych, ale z lękiem patrzą na swoją przyszłość;
 • ważniejszy od średnich ocen jest dla nas rozwój dziecka, jego motywacja, ciekawość świata i pragnienie odkrywania jego tajemnic. To właśnie te wartości i cechy przydadzą się dziecku najbardziej w kolejnych etapach edukacyjnych, a także w dorosłym życiu. Miarą oceny dziecka nie jest u nas średnia stopni i niezdrowa rywalizacja
  z kolegami;
 • realizujemy z uczniami ciekawe projekty, ukazujemy bogactwo możliwości i uczymy dokonywać właściwych wyborów. Jesteśmy szkołą, która nie hamuje w dziecku naturalnej ciekawości świata, ale uczy jak szukać i jak znajdować odpowiedzi na swoje pytania;
 • współpracujemy mądrze z rodzicami: działamy razem, bo mamy jeden i ten sam cel: dobro dziecka. Trzymamy się więc zasad, które razem wypracowujemy i do których wszyscy się stosujemy;
 • Język obcy nie jest w naszej szkole kolejnym przedmiotem szkolnym, z którego należy zaliczyć sprawdzian i otrzymać pozytywną ocenę. Język jest narzędziem komunikacji z innymi ludźmi, jest niezbędną w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie pomocą w życiu osobistym i zawodowym.

By osiągnąć te cele uczymy, że:

 • każdy członek szkolnej społeczności ma nie tylko prawa, ale i obowiązki,
 • każda decyzja i wybór niosą za sobą określone konsekwencje,
 • jesteśmy odpowiedzialni za każde wypowiedziane słowo i każde podjęte zobowiązanie.

Pokazujemy, że:

 • świat jest różnorodny,
 • każdy człowiek jest godny szacunku,
 • dialog jest kluczem do rozwiązywania konfliktów,
 • współpraca przynosi lepsze efekty niż rywalizacja,
 • warto zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi.
 • każdy z nas ma wpływ na otaczającą rzeczywistość.