Założenia programowe

Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa PWN jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że prowadzi zajęcia określone w ramowym planie nauczania dla szkoły publicznej, realizując obowiązujące podstawy programowe, stosując się do zasad klasyfikowania i promowania uczniów obowiązujących w szkołach publicznych, a także zatrudniając nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Proponujemy Państwu Dwujęzyczną Szkołę Podstawową PWN, ponieważ:

 • tworzymy przyjazne dziecku środowisko wychowawcze i edukacyjne. Jesteśmy szkołą, do której dzieci lubią chodzić, w której czują się bezpieczne, są lubiane, szanowane i traktowane poważnie;
 • wychowujemy ludzi myślących, świadomych swojej wartości, kreatywnych i samodzielnych, którzy nie boją się podejmować różnych inicjatyw i realizować swoich marzeń. Nie chcemy wypuszczać w świat zestresowanych, odtwórczych młodych ludzi, którzy recytują wyuczone formułki ze stron podręczników szkolnych, ale z lękiem patrzą na swoją przyszłość;
 • najważniejszy jest dla nas harmonijny rozwój dziecka, wzmacnianie jego motywacji i rozbudzanie ciekawości świata. To właśnie te wartości i cechy przydadzą się dziecku najbardziej w kolejnych etapach edukacyjnych, a także w dorosłym życiu. Miarą oceny dziecka nie jest u nas średnia stopni i niezdrowa rywalizacja z kolegami;
 • realizujemy z uczniami ciekawe projekty, wspieramy rozwijanie talentów i uczymy dokonywać właściwych wyborów. Jesteśmy szkołą, która nie hamuje w dziecku naturalnej ciekawości świata, ale uczy jak szukać i znajdować odpowiedzi na swoje pytania;
 • współpracujemy mądrze z rodzicami: działamy razem, bo mamy jeden i ten sam cel – dobro dziecka. Trzymamy się więc zasad, które razem wypracowujemy i do których wszyscy się stosujemy;
 • Język obcy nie jest w naszej szkole kolejnym przedmiotem szkolnym, z którego należy zaliczyć sprawdzian i otrzymać pozytywną ocenę. Język jest narzędziem komunikacji z innymi ludźmi, niezbędną pomocą w wielojęzycznym i wielokulturowym świecie.

By osiągnąć te cele, uczymy, że:

 • każdy członek szkolnej społeczności ma nie tylko prawa, ale i obowiązki;
 • każda decyzja i wybór niosą za sobą określone konsekwencje;
 • jesteśmy odpowiedzialni za każde wypowiedziane słowo i każde podjęte zobowiązanie.

Pokazujemy, że:

 • świat jest różnorodny;
 • każdy człowiek jest godny szacunku;
 • dialog jest kluczem do rozwiązywania konfliktów;
 • współpraca przynosi lepsze efekty niż rywalizacja;
 • warto zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi;
 • każdy z nas ma wpływ na otaczającą rzeczywistość.