Zestaw programów i podręczników

Zestaw programów i podręczników
Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo
Edukacja Wczesnoszkolna 1. Elementarz odkrywców. Podręcznik. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Części 1,2
2. Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Części 1,2,3,4
3. Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Część 1,2 4. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia do edukacji matematycznej. Część 1,2
5. Elementarz odkrywców. Ćwiczenia do kaligrafii
Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień       Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz Nowa Era
Numer dopuszczenia MEN: 790/1/2017 – semestr I
790/2/2017 – semestr II
Język angielski w kl.1 Gold Sparks 1 Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska Oxford University Press
Numer dopuszczenia MEN:  783/1/2017
Muzyka Elementarz odkrywców Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa Era
Numer dopuszczenia MEN:
790/1/2017
Religia Żyjemy w Bożym świecie Elżbieta Kondrak, Dariusz Kurpiński, Jerzy Snopek Jedność
Zgodny z programem nauczania numer AZ-1-01/12