Artyści (Artists) – edukacja artystyczna

Projekt: Magic hands
Rzemiosło i sztuka

Ręce są symbolem działania i zaradności. Na zajęciach plastyczno-technicznych kształtujemy umiejętności manualne uczniów, które mają niezwykłe znaczenie dla ich wszechstronnego rozwoju – fizycznego oraz intelektualnego. Dajemy naszym wychowankom możliwość nauki malowania i rysowania, pracy z drewnem, szydełkowania, wyszywania, robienia na drutach, stosowania różnych technik plastycznych. Doskonalimy w ten sposób wolę, budujemy pewność siebie i rozwijamy kreatywność.

Projekt: Growing through music
Muzyka, śpiew i taniec

Muzyka służy rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu. W ramach projektu realizujemy różne formy aktywności muzycznej – śpiew, grę na instrumentach, taniec, tworzenie i słuchanie muzyki. Śpiew umożliwia uczniom bezpośrednią ekspresję, a muzykowanie na instrumentach przyczynia się do rozwoju wielu cech osobowości i funkcji poznawczych. Przez ruch nasi wychowankowie kształtują świadomość własnego ciała, poczucie rytmu, a także uczą się nawiązywać kontakt z otaczającym światem i z innymi ludźmi. Doświadczenie wspólnego muzykowania daje niezapomniane przeżycia współdziałania i harmonii z drugim człowiekiem.

Projekt: Out of the box
Trening twórczego myślenia

Twórczość jest naturalną zdolnością każdego człowieka. Na zajęciach z treningu twórczości (opartych na metodzie prof. Edwarda Nęcki) przełamujemy schematy w myśleniu. Nasi wychowankowie uczą się generowania oryginalnych pomysłów, niestereotypowego podejścia, szukania nowych rozwiązań.