Czytelnicy (Readers) – edukacja językowa

Projekt: Reading Club
Młodzi literaci

Na tych zajęciach będziemy czytać, pisać i tłumaczyć książki. Umiejętnie dobrane lektury, dostosowane do wieku uczniów, rozbudzą w nich ciekawość i dadzą wiele satysfakcji po ukończeniu każdej pozycji. Będziemy też bawić się w tłumaczy, szukając najlepszych polskich odpowiedników angielskich słów i na odwrót. Pokusimy się również o stworzenie własnych książek z naszymi własnymi ilustracjami. Narysujemy ciekawe komiksy i dopiszemy do nich teksty. Na podstawie wymyślonych przez nas historii napiszemy scenariusze i nakręcimy filmy, reklamy, przedstawienia. Zajęcia służą m.in. rozwijaniu umiejętności czytania w obcym języku i swobodnego wypowiadania swoich myśli.