Odkrywcy (Explorers) – edukacja przyrodnicza

Projekt: Mission Possible
Zagadki przyrodnicze, geograficzne i historyczne

Każde zajęcia to niesamowita wyprawa w nieznane. Uczniowie otrzymują mapę z zadaniami, po rozwiązaniu których docierają do kolejnego kraju lub niezwykłego miejsca. Wcześniej, w ramach pracy grupowej, przygotowują wskazany przez nauczyciela „ekwipunek”, także naukowy. Aby ukończyć misję, trzeba wykazać się znajomością faktów przyrodniczych, historycznych, geograficznych (dostosowanych do poziomu edukacyjnego), rozwiązać zagadkę matematyczną lub rebus. Zajęcia służą poszerzaniu wiedzy o świecie, uczą logicznego myślenia i koncentracji, służą budowaniu poczucia odpowiedzialności za sukces grupy.

Projekt: How science works
Eksperymenty chemiczne i fizyczne

Poznajemy najbardziej fascynujące zagadki nauki poprzez gry, zabawy i eksperymenty. Sami stajemy się naukowcami i przeprowadzamy doświadczenia chemiczne i fizyczne. Wykorzystujemy anglojęzyczne platformy edukacyjne, oglądamy ciekawe filmy. Zajęcia zachęcają do krytycznego myślenia i dociekliwości, poszerzają wiedzę ogólną dziecka, uczą współpracy w grupie i dzielenia się zadaniami.