Mistrzowie (Masters) – trening ciała i umysłu

Projekt: Ready? Steady? Go!
Trening ciała i umysłu

Zajęcia sportowe i ruchowe, podczas których uczniowie wykonują zadania na czas. Liczy się umiejętność rozumienia poleceń, szybkiego reagowania na nie, współdziałanie w grupie, pomysłowość, czasami również cierpliwość i zwinność. Zajęcia sprzyjają naturalnej komunikacji z rówieśnikami po angielsku. Dzieci rozwijają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących, kiedy działa się pod presją czasu

Projekt: Learn to learn
Trening efektywnego uczenia się

We współczesnej edukacji odchodzimy od uczenia pamięciowego. Skuteczne uczenie się to umiejętność wyboru najważniejszych informacji, kojarzenia, analizowania i wyciągania wniosków. Pomagają w tym strategie uczenia się – metody i techniki grupowania, szeregowania informacji, planowania własnej pracy i zapamiętywania. Uczniowie uczą się szybciej i osiągają lepsze wyniki w nauce, nabierają samodzielności, a zdobyte umiejętności wykorzystują przez całe życie.