Szkoła Aktywna w Społeczności (Community Schools) – edukacja społeczna

Projekt: Szkoła Aktywna w Społeczności (Community Schools)

Realizujemy program „Szkoły Aktywne w Społeczności”, którego celem jest upowszechnianie idei partnerstwa między szkołą a społecznością lokalną i aktywizacja uczniów. Szkoły uczestniczące w programie wdrażają Międzynarodowe Standardy Szkół Aktywnych w Społeczności (ang. community schools), które obejmują: przywództwo, partnerstwo, integrację społeczną, usługi, wolontariat, uczenie się przez całe życie, rozwój społeczności, angażowanie rodziców, kulturę szkoły.