Terminarz rekrutacji 2017/18

31 stycznia – 1 marca

składanie w sekretariacie szkoły wypełnionych ankiet zgłoszeniowych.

do 3 marca

telefoniczne zawiadomienie rodziców o terminie spotkań rekrutacyjnych.

4 marca – 1 kwietnia

rozmowy rekrutacyjne i zajęcia grupowe dla dzieci kandydujących do klas I–IV.

1 kwietnia, godz. 10.00

sprawdzian z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla kandydatów do klas V–VII.

5 – 7 kwietnia

decyzja dot. przyjęcia dziecka do szkoły (drogą elektroniczną).

19 – 21 kwietnia w godzinach 15.00–18.00

podpisywanie umów kształceniowych (należy przynieść potwierdzenie wpłaty wpisowego w wys. 2000 zł)

26 kwietnia

ostateczny termin wpłaty wpisowego i podpisania wstępnej umowy kształceniowej.