Terminarz

Terminarz rekrutacji
do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN
na rok szkolny 2019/2020
od 2 listopada 2018składanie wypełnionych Ankiet Zgłoszeniowych w sekretariacie szkoły.
29 listopada 2018
Godzina 17.30
zebranie informacyjne z Dyrektorem Szkoły w auli budynku przy ul. Rostafińskich 1.
Od 4 grudnia 2018 rozmowy rekrutacyjne z rodzicami kandydujących dzieci (po złożeniu Ankiety Zgłoszeniowej i po uprzednim ustaleniu terminu).
Od 11 grudnia 2018 dni próbne (od poniedziałku do piątku) dla dzieci (po rozmowie z rodzicami, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej i po uprzednim ustaleniu terminu).
17 stycznia 2019
Godzina 17.30
drugi termin zebrania informacyjnego z Dyrektorem Szkoły.
Od 2 stycznia 2019 pierwsze decyzje o przyjęciu dziecka do Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej PWN.